Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole (under Kulturministeriet)

05-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole.


Se CIR1H nr 9895 af 05/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF