Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

05-11-2021
Gældende

Skatteministeriet og Akademikerne har indgået protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet, der er ansat i en stilling omfattet af den til enhver tid gældende stillingsstruktur for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet, for tiden FAKDIR 430-1.


Se CIR1H nr 9897 af 05/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF