Cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

30-06-2022
Gældende

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU har udarbejdet vedlagte administrationsgrundlag, som dels supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler, dels indeholder de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om som følge af den nye lov.


Se CIR1H nr 9773 af 30/06/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF