Skibsassistenter mv.

18-06-2019
Gældende

Finansministeriet og 3F Sømændene har indgået organisationsaftalt for skibsassistenter mv. i staten.


Organisationsaftalen træder i stedet for organisationsaftale af 24. juni 2009 for skibsassistenter mv. i Forsvarsministeriets tjeneste mellem Forsvarets Personeltjeneste og 3F Sømændenes forbund.

Se CIR1H nr 9506 af 18/06/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF