Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

16-11-2021
Gældende

Cirkulæret indeholder reglerne om ansættelsesvilkår under stillings­ strukturen ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen samt vederlæggelse til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.


Se CIR1H nr 9930 af 16/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF