Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut

26-06-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om tillæg til tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. pr. 1. oktober 2008 samt nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologisk Institut pr. 1. januar 2009.Download cirkulære som PDF