Cirkulære om aftale om Løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a

15-09-2020
Historisk

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, på den ene side og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10 - Centralorganisationen af 2010, Lærernes Centralorganisation og Akademikerne på den anden side har indgået aftale af 14. september 2020 om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a.


Se CIR1H nr 9630 af 15/09/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF