Cirkulære om overenskomst for læger i staten

12-07-2022
Gældende

Skatteministeriet og Yngre Læger har med virkning fra 1. april 2021 indgået ny overenskomst for læger i staten.


Se CIR1H nr 9803 af 12/07/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF