Stillinger som rektor ved erhvervsakademier

26-06-2009
Gældende

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for rektorer ved erhvervsakademier.Download cirkulære som PDF