Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

16-11-2010
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland.Download cirkulære som PDF