Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

04-06-2014
Historisk

Organisationsaftalen af 20. september 2012 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 fornyet frem til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF