Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

17-06-2014
Historisk

Fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget og fornyet frem til 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.Download cirkulære som PDF