Cirkulære om overenskomst for Speciallæger mv. i staten

30-08-2022
Gældende

Skatteministeriet og Foreningen af Speciallæger har indgået vedlagte overenskomst for Speciallæger mv. i staten.


Se CIR1H nr 9927 af 30/08/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF