Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenstemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

30-06-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser (COII's forhandlingsområde)


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 ifm. OK11 er parterne enige om at forny aftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF