Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår ved stillingsskifte for visse lektorer ved professionshøjskoler og erhvervsakademier (LC/CO10’s forhandlingsområde)

01-09-2022
Gældende

Skatteministeriet, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 har indgået vedlagte aftale om løn- og ansættelsesvilkår ved stillingsskifte uden bedømmelse for visse lektorer ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.


Se CIR1H nr 9929 af 01/09/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF