Lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (COII's forhandlingsområde)

30-06-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, herunder adjunkter og lektorer.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 ifm. OK11 er parterne enige om at forny aftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF