Forhøjelse af pensionsbidrag for visse grupper under Offentligt Ansattes Organisationer

03-12-2010
Gældende

Finansministeriet og OAO har indgået aftale om forhøjelse af pensionsbidrag for visse overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte under OAO, som ikke er omfattet af pensionsordningen i OAO-S-fællesoverenskomsten.Download cirkulære som PDF