Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

21-09-2011
Historisk

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) har indgået organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F).


Bemærkninger

Aftalen indebærer bl.a.:

  • Forhøjelse af satserne for voksenelever på serviceassistentuddannelsen, ejendomsserviceteknikeruddannelsen samt transportuddannelsen med speciale inden for lager eller chauffør. Forhøjelsen sker med virkning fra 1. april 2012.
  • Overgang til månedsløn efter 6 måneders ansættelse for serviceassistenter - uanset beskæftigelsesgrad.
  • Bortfald af bestemmelsen om midlertidig tjeneste i højere stilling.
  • Overførsel til løngruppe 1 af visse stillinger, som tidligere var henført til hhv. løngruppe 2 og 6 (medarbejdere ved Forskningscenter Risø samt stillinger, der tidligere var henført til lønramme 10 og derover). Se herom i cirkulærets pkt. 13 og 14.

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2011.


Download cirkulære som PDF