Cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde

26-11-2021
Gældende

Arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde skal pålægge de ansatte at forevise coronapas i overensstemmelse med reglerne i lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv., jf. dog stk. 3.


Se CIR1H nr 9976 af 26/11/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF