Cirkulære om organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen

02-12-2020
Gældende

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CO10 – Central-organisationen af 2010 har indgået vedlagte organisationsaftale for pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen.


Se CIR1H nr 9874 af 02/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF