Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC's forhandlingsområde)

03-07-2009
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for visse konsulenter og pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 ifm. OK11 er parterne enige om at forny aftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF