Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

16-10-2014
Gældende

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne.



Download cirkulære som PDF