Sanitører i staten mv.

25-10-2011
Historisk

Finansministeriet og Serviceforbundet har indgået organisationsaftale for Sanitører i staten mv.


Bemærkninger

Aftalen indebærer bl.a.

  • Forhøjelse af satserne for voksenelever på serviceassistentuddannelsen. Forhøjelsen sker med virkning fra 1. april 2012.
  • Bortfald af bestemmelsen om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2011.


Download cirkulære som PDF