Cirkulære om aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, herunder arbejdsgivers tekniske bistand hertil

21-12-2020
Gældende

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Centralorganisation har indgået aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, herunder arbejdsgivers tekniske bistand hertil.


Se CIR1H nr 10021 af 21/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF