Cirkulære om aftale om frivillig fratræden

21-12-2021
Gældende

Skatteministeriet og centralorganisationerne har den 21. december 2021 indgået aftale om frivillig fratræden. Aftalen erstatter aftale af 25. august 2011 om senior- og fratrædelsesordninger.


Se CIR1H nr 10092 af 21/12/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF