Ændring af protokollat om arbejdstid for lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

09-09-2009
Historisk

Som konsekvens af AVU reformen erstattes § 9, stk. 1 om opgaverettelse i protokollat om arbejdstid mv.Download cirkulære som PDF