Overenskomst for akademikere i staten

16-11-2011
Historisk

Finansministeriet og en række AC-organisationer har indgået overenskomst for akademikere i staten.


Af væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige akademikeroverenskomst kan nævnes:

  1. Overenskomstens dækningsområde (jf. bilag A) er justeret i konsekvens af, at der er indgået særskilt overenskomst med Ingeniørforeningen i Danmark og Den danske Landinspektørforening, som herefter ikke længere er part i akademikeroverenskomsten.
  2. Turnusordningen og rammeaftalen om personaleudveksling for fuldmægtige er ophævet.
  3. Ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (AC´s forhandlingsområde) omfattes af akademikeroverenskomsten, jf. protokollat, bilag 9. Disse grupper er således ikke længere omfattet af en selvstændig overenskomst.

Download cirkulære som PDF