Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

10-07-2019
Gældende

Finansministeriet og CO10/LC har indgået aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler) omfattet af CO10/LC's forhandlings- og aftaleret.


Se CIR1H nr 9658 af 10/07/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF