Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

19-11-2009
Gældende

Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund har indgået overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre.


Bemærkninger

Parterne er enige om, at overenskomsten videreføres uden ændringer i den nye periode efter OK11. Der udsendes ikke nyt cirkulære/overenskomst.


Download cirkulære som PDF