Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter

10-07-2019
Historisk

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.Download cirkulære som PDF