Beregning af løn under betalt fravær mv.

06-12-2011
Gældende

Cirkulæret indeholder en opdatering af de retningslinjer, der er fastsat i cirkulæret af 1. december 2003 om beregning af løn under betalt fravær mv.


Samtidig er der i forhold til det tidligere cirkulære foretaget en række redaktionelle ændringer med det sigte at øge overskueligheden.


Download cirkulære som PDF