Kostfagligt uddannet personale - køkken

07-12-2011
Historisk

Finansministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 samt Fagligt Fælles Forbund har indgået organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken.Download cirkulære som PDF