Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere m.fl

20-11-2019
Gældende

Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået organisationsaftale for bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten.


Se CIR1H nr 10039 af 20/11-2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF