Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

02-12-2009
Historisk

Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2010


Det gøres opmærksom på

  • at ansøgningsfristen er den 15. december 2009 med henblik på udvekslingsophold i 2010
  • at stipendium skal være bevilget inden udgangen af december 2009

Der er kun begrænsede midler til rådighed. Læs mere herom i cirkulæret.


Download cirkulære som PDF