Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2020

18-12-2019
Historisk

Satserne for supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2020.


Se CIR1H nr 10183 af 18/12/2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF