Fornyelse for perioden 1987-89 af Finansmin. overensk. med Landsforeningen Prosa vedr. edb-medarb. jfr. cirk. LP.nr. 103/85

07-04-1989
HistoriskDownload cirkulære som PDF