Finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorg. II om omklassif. af en tjenestemandsstilling som kontorfuldmægtig i Administrations- og Personaledepartementet

03-05-1989
Gældende



Download cirkulære som PDF