Godkendelse af forhandlingsresultater m.v. pr. 1. april 1989

10-05-1989
GældendeDownload cirkulære som PDF