Aftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Overenskomstsektionen om betaling for dykkerarbejde m.m.