Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II

24-05-1989
HistoriskDownload cirkulære som PDF