Justering af tjenestemandslønninger fra 1. april 1989

28-06-1989
HistoriskDownload cirkulære som PDF