Stillingsbetegnelse ved ansættelse i visse administrative stillinger