Midlertidige hjælpepræster m. fl.

04-09-1989
HistoriskDownload cirkulære som PDF