Ændring af cirkulære af 7. juli 1989 om timelønnet undervisning (48/89)

05-07-1990
HistoriskDownload cirkulære som PDF