Rammeaftale mellem Finansministeriet og StatstjenestemændenesCentralorganisation II om turnusordning.

14-02-1991
HistoriskDownload cirkulære som PDF