Rektor,prorektor,dekan,fakultetsrådsformand,fagrådsformand,afdelingsrådsformand og institutbestyrer ved de højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

09-04-1991
Historisk



Download cirkulære som PDF