Kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 1992

16-03-1992
HistoriskDownload cirkulære som PDF