Honorering af sikkerhedsrepræsentanter m.fl.

01-09-1993
Gældende

Cirkulæret indeholder retningslinier honorering af sikkerhedsrepræsentanter m.fl. inden for staten og folkekirken m.v. i forbindelse med deltagelse i sikkerhedsarbejde i henhold til arbejdsmiljølovens kap. 2, herunder deltagelse i § 9-sikkerhedskurser.Download cirkulære som PDF