Frivillig fratrædelsesordninger for tjenestemænd og overenskomstansatte m. fl. i staten og folkekirken

04-11-1993
HistoriskDownload cirkulære som PDF