Ulempegodtgørelse til ledere og lærere ved de frie grundskoler

12-04-1994
Historisk



Download cirkulære som PDF